<title type="main">رسالة في فضل علم الموسيقى لبعضهم Risāla fī faḍl ʿilm al-mūsīḳā li baʿḍihim مجهول 50 ... ... ... ... ... ... تحقيق أنس غراب

أكثر معلومات حول المؤلّف
وصف محتوى الكتاب
فهرس الكتاب
مراجع بيبليوغرافيّة