أرجوزة في البحور والشّعر

مجهول 69


    الفهارس

    فهرست شلواح 1979: [337]

    مراجع بيبليوغرافيّة

    • عامر ديدي : Système modal arabe levantin du XIVe au XVIIIe siècle : étude historique, systémique et sémiotique, éditions critiques et traductions des manuscrits، Université Paris 4 - Sorbonne ، 2015.