<title type="main">قانون علميّ وعمليّ موسيقيّ Ḳānūn ʿilmī wa ʿamalī mūsīḳī إبن محمّد بن محمود الحسيني زين العابدين ... ... ... ... ... ... تحقيق أنس غراب

أكثر معلومات حول المؤلّف
وصف محتوى الكتاب
فهرس الكتاب
مراجع بيبليوغرافيّة